SCIENCE ADVICE FOR POLICY
BY EUROPEAN ACADEMIES

Forekomst av mikroplast fra veimerking i veinære innsjøer.